Ananda respecteert uw privacy. Uw persoonlijke gegevens worden door Ananda zorgvuldig behandeld en beveiligd. Als verwerkingsverantwoordelijke houden wij ons als vanzelfsprekend aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende regelgeving.

Persoonsgegevens die Ananda verwerkt

De volgende persoonsgegevens kunnen wij van u verwerken:

 • e-mailadres
 • IBAN
 • IP-adres
 • NAW-gegevens
 • telefoonnummer
 • vragen die je stelt en/of meldingen die jij aan ons doorgeeft

Met welk doel verwerkt Ananda persoonsgegevens

Ananda verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
 • Om de behandeling te kunnen geven.
 • Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten (die u eerder heeft afgenomen).
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor u zich heeft aangemeld.

Beveiliging van persoonsgegevens Ananda heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken om:

 • Inzage te geven in uw persoonsgegevens
 • Uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen
 • Verzet aan te tekenen tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens
 • Uw persoonsgegevens te beperken
 • Uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde.

Bewaartermijn

Ananda bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Contact

Indien u vragen heeft over dit privacy statement kunt u contact met ons opnemen via kimvandergeest@gmail.com

Follow by Email
Facebook
Instagram